صعود قیمت جهانی مواد اولیه صنایع لاستیک

مقالات 03 بهمن 1391 150 بازدید

چکیده: قیمت مواد اولیه صنایع لاستیک در بازار جهانی با افزایش روبرو بوده است.

به گزارش ارانیکو قیمت مواد کائوچو در بازار جهانی با رشد قیمت مواجه بوده است.

SMR ها در بازار مالزی سهم رشد قیمت را دارا می باشند که کمترین رشد مربوط به  SMR 5 بوده است که این کالا در حدود 0.75 درصد افزایش قیمت داشته است. نمودار ذیل تغییرات قیمتSMR 5 را در  ماهه گذشته در بازار جهانی نشان می دهد.

 

“نمودار تغییرات قیمت SMR 5 در بازار جهانی در  ماه گذشته”


STR ها و SVR ها هم به ترتیب در بازارهای تایلند و ویتنام با صعود قیمت مواجه بوده اند. STRها حدود  0.4 درصد وSVR ها حدود 0.7درصد افزایش قیمت را دارا می باشند.

RSS ها هم دربازار مالزی با رشد قیمت معامله می شوند. این بخش از کائوچو حدود یک درصد رشد قیمت داشته است. RSS 1 در بازار جهانی در کشور مالزی و در بازار اروپا نیز با افزایش قیمت همراه بوده است. این کالا در بازار اروپا در چند روز اخیر با قیمت 289.69 سنت در هر کیلوگرم و امروز با قیمت 291.9سنت در هر کیلوگرم به فروش می رسد.

همچنین latex در بازار جهانی با مشخصه 60 درصد drc باحدود 1.4 درصد افزایش بفروش می رسد. نمودار زیر تغییرات قیمت این کالا را در ماهه گذشته در بازار جهانی نشان می دهد.

 “نمودار تغییرات قیمت LATEX در بازار جهانی در  ماه گذشته”

منبع : ارانیکو

Administrator

Administrator