صدور مجوز صادرات ماهانه ٥ هزار تن مرغ

مرغ 29 خرداد 1401 59 بازدید

افزایش تولید مرغ و جوجه‌ریزی طی ماه‌های اخیر در کنار پتانسیل صادراتی کشور باعث شد تا مجدداً موانع صادراتی با اولویت تأمین امنیت غذایی در داخل برداشته شوند. رضا مبصری  دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، به آغاز این روند صادراتی اشاره کرده و آن را باعث رونق در ایجاد اشتغال و ارزآوری به کشور دانسته است.
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني ايران و امارات؛ مبصری با اشاره به برقراری مجدد صادرات مرغ گفت: صادرات تا اواسط شهریور سال 1397 آزاد بود و این روند تا اواسط شهریور سال 98 ادامه داشت اما از این زمان صادرات مرغ ممنوع اعلام شد، زیرا با اتخاذ سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی که برای مصرف داخلی داده شده بود، می‌‌بایست جلو صادرات گرفته می‌‌شد و در گام بعد عوارض 5 هزار تومانی در هر کیلو برای صادرات درنظر گرفته می شد.
نخستین مجوز صادرات مرغ زیرنظر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ در 5 هزار تن صادر شده و روز چهارشنبه 4 خردادماه به گمرکات مرزی ابلاغ گردید و اولین پارت صادراتی هم در حدود 160 تن به عراق انجام گرفت.