صداي آژير خشكسالي كارآفريني

14 تیر 1401 191 بازدید

حميد بهنگار; رئيس كميسيون فناوري اطلاعات اتاق بازرگاني ايران و امارات

سال گذشته از خشکسالی نیروی انسانی در سال 1401 خبر دادم.از اینکه بحران کسری نیروی انسانی متخصص نه تنها دامن شرکت های نرم افزاری، بلکه دامن اقتصاد دانش بنیان و به تبع آن کل اقتصاد کشور را خواهد گرفت. اینکه نمی توانیم سهم اقتصاد نوآوری را افزایش دهیم بدون اینکه پیش نیازهای رفع موانع سرعت سازی در این مسیر بسیار دشوار و رقابتی را محقق سازیم.
اما امسال خشکسالی کارآفرینی هشدار مهمی است که زنگ خطر آن به صدا در آمده است. افزایش 4 برابری هزینه های جاری تولید به واسطه یارانه زدایی ، افزایش 57  درصدی هزینه نیروی کار ، بی  نظمي و عدم به روز سازی در رفتار و عملکرد سازمان تامین اجتماعی و افزایش غول آسای مالیات ها را به تغییرات بیش از حد سریع تحولات جامعه بیافزاید.دیگر چیزی برای یک کارآفرین خلاق و نوآفرین باقی نمی ماند تا الگوی ایرانی اسلامی را به ظهور برساند.
صداي آژير خشكسالي كار آفريني به صدا در آمده و آنچه از سهم شرکت های دانش بنیان باقی مانده است را شرکت های دولتی و خصولتی بلعیده اند و عملا با خرید یک شرکت یا اخذ عنوان دانش بنیان،  بازوان کوتاه و  بلند همان شرکت های خسته و بروکراتیک و پهن پیکر دیروزی اند که رنگ شده اند تا جای قناری فروخته شوند.
اما شرایط در کشورهای دیگر بسیار جذاب است. از ویزاهای استارتاپی تا ویزاي طلايي و ديگر عوامل تشويقي .از شرایط زندگی با ثبات تا درآمد بالا و از همه مهمتر امید .امید به آینده ای که می دانی می توانی برای خود، خانواده ات و فرزاندانت به آن دلگرم باشی.
معمولا به موضوعی نقد نمی کنم مگر راهکار آن را نیز ارائه دهم. فرار سرمایه های کارآفرینی اگر مهم تر از  از خروج سرمایه های نیروی متخصص و  فرار سرمایه داران و سرمایه گذاران نباشد، کمتر از آن هم نیست.
هم افزايي سياست گذاران و متوليان كارآفريني،تدوين هم افزايي سياست گذاران و متوليان كارآفريني، تدوين سياست هاي تشويقي، مقابله جدي و كارآمد با مانع آفرينانِ كار آفريني و حذف قوانين دست و پا گير و بروكراسي اداري  بي دليل و منطق كه مغاير با توسعه كسب و كار است و در نهایت شتابدهی در مبارزه با ویژه خواری و باندبازی که آفتِ توسعه و گشایش گره اقتصادی است، از جمله پيشنهادات براي مقابله با خشكسالي كارآفريني است.