سپرده‌های بانکی دوساله 18 درصدی هم به نظام بانکی راه یافت

25 تیر 1399 230 بازدید

بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار پای سپرده‌های دوساله هم به جمع سپرده‌های بانکی باز شده و اکنون سود در نظام بانکی 5نرخی شده است، به نحوی که سود 16درصدی برای سپرده عادی، سود 12درصدی برای سپرده 3ماهه، سود 14 درصدی برای سپرده 6ماهه، سود 16 درصدی برای سپرده یکساله و سود 18 درصدی برای سپرده دوساله قابل دسترس است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴ به ریاست دکتر همتی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد.

علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شرح زیر تعیین کرد:

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸

منبع: اکسپورتنا