سفير امارات در تهران مستقر مي شود

امارات 02 مرداد 1401 50 بازدید

ارتقای سطح روابط دیپلماتیک میان ایران و امارات شکل عملیاتی به خود گرفته است و بر این اساس قرار است به زودی سفیر امارات در ایران مستقر شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و امارات،وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گفت:« به زودی سفیر امارات در تهران به ایران خواهد آمد».