سرمایه گذاران به اقتصاد انعطاف پذیر دبی اعتماد دارند

مقالات 30 دی 1398 276 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که افزایش تعداد مجوزهای تجاری جدید صادر شده در دبی در سال 2019 علی رغم رکود قابل توجه منطقه‌ای و جهانی اعتماد بالای سرمایه گذاران و مشاغل به قدرت اقتصاد این کشور را نشان می‌دهد.
جامعه تجاری امارات همچنان به سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد دبی ادامه می‌دهند.
حدود 58 درصد از مجوزهای صادر شده در سال 2019 مربوط به مشاغل حرفه‌ای بوده( تعداد 22282 مجوز)، 40درصد مربوط به مشاغل تجاری ( تعداد 15282 مجوز)، 1.6 درصد مربوط به مشاغل گردشگری ( تعداد 613 مجوز) و 0.4درصد مربوط به مشاغل صنعتی ( تعداد 200 مجوز) بوده است که در کنار هم 184437 شغل ایجاد کرده‌اند.

Administrator

Administrator