سازمان بنادر؛ به بخش خصوصی کمک می کند

19 مرداد 1399 304 بازدید

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: چند سالی است که توسعه بنادر کوچک توسط سیاست گذاران مدنظر قرار گرفته ولی این روند بسیار آرام و آهسته است بدین جهت به نظر می رسد که بخش خصوصی باید در کنار دولت قرار گیرد تا توسعه و فعال سازی بنادر کوچک اتفاق بیفتد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ شعبان فروتن درباره وضعیت بنادر و جایگاهی که آنها دارند تصریح کرد: بنادر کوچک فرصت و قابلیت های زیادی برای سرمایه گذاری دارند و این امر برای سرمایه گذاران خرد شرایط بهتری را ایجاد کرده است، لذا از سرمایه گذاران و فعالان صنعتی می خواهم که توسعه بنادر کوچک را جدی بگیرند.

وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی می تواند با تکمیل زیرساخت های بنادر کوچک، شرایط برای سرمایه گذاری فراهم کند، افزود: بنادر کوچک می تواند جهش اقتصادی را برای سرمایه گذاران فراهم کند چرا که جابجایی کالا از طریق بنادر بسیار با صرفه تر است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: کارنامه کاری سازمان بنادر طی سال های اخیر نشان داده است که این سازمان به بخش خصوصی واقعی کمک می کند و برای آن تسهیلاتی را در نظر می گیرد تا ریسک سرمایه گذاران کاهش پیدا کند.

فروتن تصریح کرد: اعتقاد دارم که سرمایه گذاری در بنادر با کمترین ریسک مواجه است و اگر سرمایه گذاری به پسکرانه بنادر برود با تسهیلات مناسبی می تواند فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند.

وی گفت: به نظر می رسد که سرمایه گذاران برای حضور در بنادر آمادگی دارند به همین جهت بایستی از انگیزه آنها بهره گرفت تا روند توسعه ای بنادر دنبال شود.

فروتن عنوان کرد: تحریم شرایطی را ایجاد کرده که سیاست گذاران بیش از گذشته به بخش خصوصی و فعالیت های آنها تکیه کنند از اینرو نباید فرصت های به دست آمده را از دست داد.

منبع: سازمان بنادر و دریانوردی