ساخت آپارتمان به جای تاسیس واحد تولیدی

اخبار ایران و جهان 25 آبان 1393 103 بازدید

نتیجه تحقیق وتفحص مجلس در خصوص واگذاری های دولت گذشته این است که تنها 15 درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است اما در واقعیت به نظر می رسد تنها 10 درصد از واگذاری ها واقعی بوده و مابقی غیر واقعی هستند.

هدف از واگذاری ها این بود که بخش خصوصی تقویت شود و شاخص های اقتصادی و بحث اشتغال بهبود پیدا کند اما عملا شرکت های نیمه دولتی وخصولتی ها زاده شدند و آمارها نشان می دهد که در بحث تولید و اشتغال اتفاق خاصی رخ نداده است.

این درحالی است که نیت اصلی از واگذاری ها افزایش تولید در کشور بود اما در واقعیت واحدهای تولیدی به دست افرادی که می توانستند در بهبود اشتغال وافزایش تولید نقشی داشته باشند نیفتاد و این شرکتها به دست افرادی که قادر به پرداخت پول بیشتری بودند افتاد و آنها نیز شروع به ساخت آپارتمان به جای تاسیس واحد تولیدی کردند.

به نظر می رسد دولت یازدهم باید در زمینه اصلاح اصل 44 قانون اقدامات لازم را انجام دهد و جدولی طراحی شود تا در صورتی که افرادی توانستند با منابع مالی کمتر نیز اقدام به خرید شرکتهای دولتی کنند تا در مقابل بخش خصوصی واقعی به وجود آید.

منبع : ایلنا

Administrator

Administrator