رشد مبادلات تجاری با امارات

اخبار ایران و جهان 06 بهمن 1393 102 بازدید

روند صادرات و واردات با پنج کشور عمده بررسی شد
رشد مبادلات تجاری با امارات

    جدیدترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی طی 10 ماه منتهی به دی سال 1393 در حالی منتشر شده که «چین»، «هند» و «امارات متحده عربی» در لیست 5 کشور عمده هم در صادرات و هم در واردات قرار دارند. در این میان، مبادلات تجاری با «امارات متحده عربی» در دوره مورد بررسی با رشد مثبت نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، این در حالی است که در صادرات با «چین» از نظر وزنی و در صادرات با «هند» نیز هم از نظر وزنی و هم ارزشی با رشد منفی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده‌ایم. همچنین وارداتمان از کشور «هند» نیز از نظر ارزشی رشد منفی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرده است. آمارها همچنین نشان می‌دهند کشورهای همسایه نقش موثرتری را در تجارت کشور دارند.

براساس آمار میزان صادرات و واردات به تفکیک پنج کشور عمده طی 10 ماه منتهی به دی سال 1393، «چین» در حالی هم در واردات و هم در صادرات رتبه اول کشورهای عمده مقصد و طرف معامله را به خود اختصاص داده است که سهم ارزشی 89/28 درصد از کل صادرات، همچنین سهم ارزشی 6/23 درصد از کل واردات را داشته است. در 10 ماه منتهی به دی 1393 صادرات کشور به «چین» از نظر وزنی رشد منفی حدود 9 درصد را داشته، در حالی که از نظر ارزشی با رشد نسبتا بالای 9/47 درصد همراه بوده است. همچنین واردات کشور از «چین» نیز هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با رشد مثبت همراه بوده است.

براساس این آمار، وارداتمان از «چین» از نظر وزنی با رشد 2/29 درصد و از نظر ارزشی با رشد 40 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده‌ است. همچنین «امارات متحده عربی» که پس از «چین» رتبه دوم کشورهای عمده واردات و پس از «چین» و «عراق» رتبه سوم کشورهای عمده صادرات را به خود اختصاص داده است، هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با رشد مثبتی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است.

در 10 ماه منتهی به دی سال 1393 در واردات کشورمان از «امارات متحده عربی» از نظر وزنی رشد 6/14 درصدی و از نظر ارزشی رشد 3/17 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته‌ایم. در دوره مورد بررسی، صادراتمان به این کشور نیز با رشد 3/2 درصد از نظر وزنی و همچنین رشد 9/4 درصدی از نظر ارزشی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است. کشور «هند» نیز که هم در صادرات و هم در واردات کشورمان رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است، در 10 ماه منتهی به دی ماه سال 93 در صادرات از نظر وزنی با رشد منفی 3/10 درصد و از نظر ارزشی با رشد منفی 3/7 درصد نسبت به همین دوره در سال 92 همراه بوده است.
همچنین در وارداتمان از این کشور از نظر ارزشی رشد منفی 7/4 درصد و از نظر وزنی رشد 8/8 درصدی را تجربه کرده‌ایم. کشور «عراق» نیز در حالی رتبه دوم صادرات را به خود اختصاص داده است که در 10 ماه منتهی به دی ماه امسال، نسبت به سال گذشته با رشد 3/3 درصد از نظر ارزشی اما رشد منفی 1/6 درصد از نظر وزنی همراه بوده است. براساس آمارهای گمرک، «افغانستان» نیز رتبه چهارم کشورهای عمده صادرات کشور را داشته است، اما صادرات از این کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با رشد منفی همراه بوده است.

با توجه به آمار، در 10 ماه منتهی به دی ماه سال 93 صادرات کشور به «افغانستان» از نظر وزنی رشد منفی 4 درصد و از نظر ارزشی رشد منفی 3/0 درصد را نسبت به دوره مشابه در سال 92 داشته‌ است. با توجه به گزارش گمرک ایران، «جمهوری کره» رتبه سوم واردات را در کشورهای عمده طرف معامله طی 10 ماه منتهی به دی ماه سال 1393 داشته است. واردات کشور از «جمهوری کره» در طی دوره مورد بررسی اگر چه از نظر وزنی با کاهش 7/5 درصدی مواجه بوده، اما از نظر ارزشی با رشد حدود 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. در بین 5 کشور عمده طرف معامله طی 10 ماه منتهی به دی سال 1393، کشور «ترکیه» نیز با کسب رتبه چهارم در واردات، با رشد وزنی و ارزشی مثبتی نسبت به سال گذشته همراه بوده است، به‌طوری‌که براساس گزارش گمرک ایران واردات مان از «ترکیه»، رشد وزنی 39 درصدی و رشد ارزشی 5/9 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

منبع: فروغ کریمی- روزنامه دنیای اقتصاد

Administrator

Administrator