رتبه 83 ایران در شاخص رقابت‌پذیری + جدول

مقالات 12 شهریور 1393 184 بازدید

گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد
رتبه 83 ایران در شاخص رقابت‌پذیری

بر اساس جدیدترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایران در شاخص رقابت پذیری یک پله نزول کرد و در بین 144 کشور رتبه 83 را از این نظر بدست آورد.

 مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود با بررسی 144 کشور رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری را 83 اعلام کرد.

ایران در گزارش سال گذشته این نهاد رتبه 82 را بدست آورده بود که بدین ترتیب در رده بندی جهانی شاخص رقابت پذیری در سال جاری نسبت به سال گذشته 1 پله تنزل داشته است. ایران در گزارش سال قبل نیز 16 پله نزول کرده بود.

مجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارشی با عنوان «گزارش رقابت پذیری جهانی» ارائه می کند که اولین شماره آن در سال 1979 میلادی منتشر شد. در این گزارش کشورها بر اساس «شاخص رقابت پذیری جهانی» رتبه بندی می شوند. شاخص مذکور برای اندازه گیری و مقایسه رقابت پذیری کشورهای مختلف جهان به کار می رود. محاسبه این شاخص مبتنی بر آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن 112 متغیر مختلف مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. حدود دو سوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه های اقتصادی و یک سوم باقیمانده بر اساس داده های آماری کشورها اندازه گیری می شوند.

  شاخص رقابت پذیری جهانی با ارائه مجموعه ای از فاکتورهای مختلف و متعدد که هر یک ضمن برخورداری از ضرایب متفاوت، منعکس کننده جنبه خاصی از رقابت پذیری هستند، به تبیین این پدیده می پردازد. در این شاخص فاکتورهای تاثیرگذار بر رقابت پذیری به 12 گروه تحت عنوان «ارکان رقابت پذیری» اعم از «نهادها»، «زیرساخت ها»، «ثبات در حساب های دولتی»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه ای»، «کارآیی بازار کالا»، «کارآیی بازار نیروی کار»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیک»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه های تجاری» و «نوآوری» تقسیم می شوند.

با توجه به این فاکتورها نمره ای به هر کشور داده می شود که این نمره هرچه بیشتر باشد دلالت بر رقابت پذیری بیشتر اقتصاد آن کشور دارد. ایران در گزارش امسال نمره 4 را در شاخص رقابت پذیری بدست آورده که نسبت به سال قبل کمتر شده است. ایران در سال قبل نمره 4.07 واحد در شاخص رقابت پذیری را بدست آورده بود.

سوئیس که به عنوان رقابت پذیرترین اقتصاد دنیا شناخته شده است نمره 5.7 را کسب کرده است. سنگاپور با 5.6 و آمریکا با 5.5 به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، کشور آفریقایی گینه نیز با کسب نمره 2.8 در انتهای این رده بندی قرار گرفته است.

جدول: شاخص رقابت پذیری جهانی

RANK ECONOMY NUMBER
1 Switzerland 5.7
2 Singapore 5.6
3 United States 5.5
4 Finland 5.5
5 Germany 5.5
6 Japan 5.5
7 Hong Kong SAR 5.5
8 Netherlands 5.5
9 United Kingdom 5.4
10 Sweden 5.4
11 Norway 5.4
12 United Arab Emirates 5.3
13 Denmark 5.3
14 Taiwan, China 5.3
15 Canada 5.2
16 Qatar 5.2
17 New Zealand 5.2
18 Belgium 5.2
19 Luxembourg 5.2
20 Malaysia 5.2
21 Austria 5.2
22 Australia 5.1
23 France 5.1
24 Saudi Arabia 5.1
25 Ireland 5.0
26 Korea, Rep. 5.0
27 Occupied Palestine 4.9
28 China 4.9
29 Estonia 4.7
30 Iceland 4.7
31 Thailand 4.7
32 Puerto Rico 4.6
33 Chile 4.6
34 Indonesia 4.6
35 Spain 4.5
36 Portuga 4.5
37 Czech Republic 4.5
38 Azerbaijan 4.5
39 Mauritius 4.5
40 Kuwait 4.5
41 Lithuania 4.5
42 Latvia 4.5
43 Poland 4.5
44 Bahrain 4.5
45 Turkey 4.5
46 Oman 4.5
47 Malta 4.4
48 Panama 4.4
49 Italy 4.4
50 Kazakhstan 4.4
51 Costa Rica 4.4
52 Philippines 4.4
53 Russian Federation 4.4
54 Bulgaria 4.4
55 Barbados 4.4
56 South Africa 4.4
57 Brazil 4.3
58 Cyprus 4.3
59 Romania 4.3
60 Hungary 4.3
61 Mexico 4.3
62 Rwanda 4.3
63 Macedonia, FYR 4.3
64 Jordan 4.3
65 Peru 4.2
66 Colombia 4.2
67 Montenegro 4.2
68 Vietnam 4.2
69 Georgia 4.2
70 Slovenia 4.2
71 India 4.2
72 Morocco 4.2
73 Sri Lanka 4.2
74 Botswana 4.2
75 Slovak Republic 4.1
76 Ukraine 4.1
77 Croatia 4.1
78 Guatemala 4.1
79 Algeria 4.1
80 Uruguay 4.0
81 Greece 4.0
82 Moldova 4.0
83 Iran, Islamic Rep. 4.0
84 El Salvador 4.0
85 Armenia 4.0
86 Jamaica 4.0
87 Tunisia 4.0
88 Namibia 4.0
89 Trinidad and Tobago 4.0
90 Kenya 3.9
91 Tajikistan 3.9
92 Seychelles 3.9
93 Lao PDR 3.9
94 Serbia 3.9
95 Cambodia 3.9
96 Zambia 3.9
97 Albania 3.8
98 Mongolia 3.8
99 Nicaragua 3.8
100 Honduras 3.8
101 Dominican Republic 3.8
102 Nepal 3.8
103 Bhutan 3.8
104 Argentina 3.8
105 Bolivia 3.8
106 Gabon 3.7
107 Lesotho 3.7
108 Kyrgyz Republic 3.7
109 Bangladesh 3.7
110 Suriname 3.7
111 Ghana 3.7
112 Senegal 3.7
113 Lebanon 3.7
114 Cape Verde 3.7
115 Côte d’Ivoire 3.7
116 Cameroon 3.7
117 Guyana 3.6
118 Ethiopia 3.6
119 Egypt 3.6
120 Paraguay 3.6
121 Tanzania 3.6
122 Uganda 3.6
123 Swaziland 3.6
124 Zimbabwe 3.5
125 Gambia, The 3.5
126 Libya 3.5
127 Nigeria 3.4
128 Mali 3.4
129 Pakistan 3.4
130 Madagascar 3.4
131 Venezuela 3.3
132 Malawi 3.2
133 Mozambique 3.2
134 Myanmar 3.2
135 Burkina Faso 3.2
136 Timor-leste 3.2
137 Haiti 3.1
138 Sierra Leone 3.1
139 Burundi 3.1
140 Angola 3.0
141 Mauritania 3.0
142 Yemen 3.0
143 Chad 2.8
144 Guinea 2.8

منبع : اقتصادآنلاین

Administrator

Administrator