رئیس‌جمهور تصمیمات کلیدی را به دیگران واگذار نمی‌کند

04 شهریور 1399 320 بازدید

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات کلیدی و مهم از سوی رئیس‌جمهور به دیگران واگذار نمی‌شود، گفت: امروز اقتصاد ایران بدون درآمدهای نفتی اداره می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛  محمود واعظی، رئيس دفتر رئيس جمهور نکات زیر را در مورد عملکرد دولت و انتقاداتی که به آن وارد می‌شود اعلام کرد:

1- تلاش می‌کنیم تحریم برای دولت بعد نماند؛ البته ما هم کوچک شدن سفره‌ها، رئیس جمهوری را آزرده می‌کند

2- باید از تجربه کرونا برای اداره بقیه امور کشور استفاده کنیم

3- ادعای کم‌کاری دولت یا رئیس جمهوری جفاست

4- نفوذ و قدرت برجام در جامعه جهانی مقابل امریکا ایستاده است

5- هیچ گفت‌و‌گویی میان ما و امریکا نیست

6- ما گرانی را می‌فهمیم و می‌دانیم به مردم فشار می‌آید

7- باید مقایسه کنیم که امروز ما چه میزان نفت می‌فروشیم و در ۸سال قبل از این دولت چقدر نفت فروخته می‌شد. آنان چند سد در کشور ساختند، ما چند سد ساختیم،چقدر ریل راه‌آهن احداث کردند و ما چقدر؟

8- اگر در دولت نگاه ما به خارج بود، پروژه‌های عمرانی و ساخت وسازها را تعطیل می‌کردیم تا خارجی ها بیایند و بسازند!

9- اگر ما به خارج وابسته بودیم، امروز کشور را بدون نفت اداره نمی‌کردیم

10- اگر بتوانیم، حتی سه روز آخر یا دو روز آخر هم تلاش خواهیم کرد تحریم‌ها را برداریم تا دولت بعدی بدون تحریم کار خود را آغاز کند

11- مگر می‌شود رئیس جمهوری تصمیمات مهم و کلیدی خود را به شخص دیگری واگذار کند؟

12- ما حتی یک روز تعطیل نداشتیم

13- روحانی مشورت پذیر است، تحمیل پذیر نیست

14- برجام یا مذاکرات منتهی به آن، امری نبود که ناگهان و یک دفعه در دولت یازدهم شکل بگیرد

15- در ۴ سال گذشته از نظر دیپلماسی و جایگاه و وجهه جهانی، دولت امریکا تضعیف شده تا جایی که نتوانسته است بسیاری از متحدان این کشور را که با آنان تعامل دارند، با خود همراه کند؛ اما واقعیت این است که این امر ناشی از عملکرد خوب ما بوده است. چنانکه در ارتباط با برجام، اقدامات ما عکس‌العمل اقدامات امریکا نبود. زیرا امریکا در پی آن بود تا پس از خروج این کشور از برجام، ما نیز از برجام خارج شویم تا در مرحله بعد همه تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران بازگردد. اما ما این کار را نکردیم

منبع: اکسپورتنا