دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به سازمان‌های صمت استان‌ها ابلاغ شد

اخبار داخلی 24 مرداد 1399 177 بازدید

مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و نحوه رفع تعهد ارزی صادراتی ابقا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ صادرکنندگان را به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ در این نامه آمده است که به پیوست تصویر نامه شماره ١٢٣١۵۴/٩٩ مورخ ١٣٩٩/٠۴/٢۵ رئیس کل محترم بانک مرکزی درخصوص ابلاغ «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و نحوه رفع تعهد ارزی ارز صادراتی ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ صادر کنندگان» جهت صدور دستورالعمل مفاسد ابلاغیه مزبور به واحدهای تحت نظر آن مرکز سازمان ارسال می گردد.

فایل نامه و پیوست آن را در لینک زیر بخوانید:

ابلاغیه بسته سیاستی

پیوست بسته سیاستی

منبع: اکسپورتنا