درخواست بانک مرکزی از شرکتهای واردکننده برای خرید کوتاژهای بدون ارز

07 مرداد 1399 426 بازدید

بانک مرکزی از واردکنندگان درخواست کرد تا از منابع ارزی با اولویت ترخیص کالاهای موجود در گمرکات استفاده کرده و به همراه کوتاژهای صادراتی، ارز و تمامی اسناد و مدارک و تراکنش‌های مالی مرتبط را از صادرکنندگان بدون هیچگونه پرداخت خارج از عرف درخواست نمایند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ بانک مرکزی در راستای اجرای بسته سیاستی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت منابع و مصارف ارزی با هدف تامین نیاز کالایی کشور و کاهش کالاهای رسوب کرده در گمرک‌، با هماهنگی کامل وزارت‌خانه‌های مرتبط در روزهای گذشته اقدام به صدور گواهی تخصیص ارز از محل صادرات با اعتبار محدود نموده است.

بانک مرکزی از واردکنندگان خواسته تا از این منابع با اولویت ترخیص کالاهای موجود در گمرک استفاده نموده و به همراه کوتاژ صادراتی، ارز و کلیه اسناد و مدارک و تراکنش‌های مالی مرتبط را از صادرکنندگان بدون هیچ‌گونه پرداخت خارج از عرف درخواست نمایند.

همچنین به منظور جلوگیری از تبعات و ریسک‌های قابل توجه به واردکنندگان، بانک مرکزی توصیه کرده است از پذیرش پروانه‌های صادرات، بدون تبادل ارزی و ریالی، با هدف تامین ارز مورد نیاز برای ماه‌های آتی جداً خودداری گردد.

در پایان یادآور می‌شود با توجه به بسته سیاستی مذکور مقرر است کلیه تبادلات ارزی/ تجاری کشور به بازار ثانویه در بستر سامانه نیما هدایت گردد.

منبع: اکسپورتنا