درخواست از مقیمین امارات برای شرکت در آزمایش واکسن کرونا

اخبار ایران و جهان 30 مرداد 1399 135 بازدید

از مقیمین امارات درخواست شده برای شرکت در مرحله سوم آزمایش واکسن کرونا داوطلب شوند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ این سخنان عبدالرحمن آل اویس، وزیر سلامت و پیشگیری است که در یک دیدار مطبوعاتی گفت. وی افزود:آزمایشات بالینی پیشرفت خوبی داشته و هیچ عوارضی در داوطلبان شرکت کننده تا کنون دیده نشده است.

برای دریافت واکسن کرونا در ابوظبی به مرکز نمایشگاهی ملی ابوظبی (Adnec) و در شارجه به مرکز سلامت القراین مراجعه نمایند.