درخواست از مقیمین امارات برای شرکت در آزمایش واکسن کرونا

30 مرداد 1399 261 بازدید

از مقیمین امارات درخواست شده برای شرکت در مرحله سوم آزمایش واکسن کرونا داوطلب شوند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ این سخنان عبدالرحمن آل اویس، وزیر سلامت و پیشگیری است که در یک دیدار مطبوعاتی گفت. وی افزود:آزمایشات بالینی پیشرفت خوبی داشته و هیچ عوارضی در داوطلبان شرکت کننده تا کنون دیده نشده است.

برای دریافت واکسن کرونا در ابوظبی به مرکز نمایشگاهی ملی ابوظبی (Adnec) و در شارجه به مرکز سلامت القراین مراجعه نمایند.