دبی میزبان اولین بار هفته آب و هواا 2020 است

مقالات 24 آذر 1398 183 بازدید

دبیرخانه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی ، UNFCCC ، دبیرخانه دبی را برای میزبانی از هفته افتتاحیه منا آب و هوای 2020 انتخاب کرده است.

اولین رویداد از نوع آب و هوایی که در منطقه برگزار می شود همزمان با نمایشگاه 2020 دبی خواهد بود.
این اطلاعیه در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی برای هفته های منطقه ای آب و هوا ، که در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال 2019 ، COP25 ، برگزار شد ، که تا 13 دسامبر 2019 در مادرید ، اسپانیا برگزار می شود.
وزیر تغییر اقلیم و محیط زیست امارات دکتر ثانی بن احمد الزیودی در کنفرانس مطبوعاتی به همراه سعید محمد الطایر رئیس سازمان جهانی اقتصاد WGEO شرکت کردند. دکتر الزیودی در سخنان خود به اهمیت میزبانی از این رویداد و تلاش های بی امان امارات در پرداختن به تغییرات آب و هوا اشاره کرد.
کنفرانس مطبوعاتی با حضور ماجد حسن السویدی ، سفیر امارات متحده عربی در اسپانیا برگزار شد. فهد الحمدی ، دستیار معاون وزیر برای توسعه سبز و تغییر آب و هوا در وزارت تغییر اقلیم و محیط زیست امارات. اویس سرمد معاون دبیر اجرایی تغییرات اقلیمی سازمان ملل ؛ ولید سلمان ، نایب رئیس سازمان جهانی اقتصاد ؛ احمد بوطی المحریبی، عضو هیئت مدیره سازمان جهانی اقتصاد و عبدالرحیم سلطان ، مدیر کل سازمان جهانی اقتصاد.
“کمیته راهبری مرکز همکاری منطقه ای سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی – سازمان جهانی اقتصاد قرار است هفته آینده منا آب و هوا 2020 را در دبی سال آینده در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی برگزار کند ، با حضور بیش از 10،000 شرکت کننده. سازمان جهانی اقتصاد از حضور در جمع همکاران هفته های اقلیمی منطقه ای خوشحال است. الطیار توضیح داد که نخستین هفته آب و هوا منا در نیمه دوم سال 2020 به عنوان بخشی از همکاری های ما با سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی برگزار می شود.
وی افزود: “این رویداد مهم” هدف از این کار تقویت و سرعت بخشیدن به سمت تغییر به سمت الگوی جدید رشد پایدار و برجسته کردن اهمیت رسیدگی همزمان به تغییرات آب و هوایی و برطرف کردن چالش های توسعه جهانی است. “

Administrator

Administrator