حساس ترین ۱۸ ماه پیش روی اقتصاد جهان و ایران

03 خرداد 1399 404 بازدید

ریسکهای سه گانه ادامه رکود اقتصادی، ‌گسترش اضطراب اجتماعی ناشی از بیکاری و ادامه محدودیتهای مرزی، بویژه با کشورهای همسایه در ۱۸ ماه پیش رو برای اقتصاد ایران مخاطره آمیز خواهند بود.


به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، مجمع جهانی اقتصاد از 350 متخصص خبره در زمینه ریسک در سراسر جهان خواسته تا بیشترین نگرانیهای احتمالی در مورد ریسک های ناشی از COVID-19 را طی 18 ماه آینده ارزیابی نمایند.

ارزیابیهای مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد خطرات اقتصادی در صدر خطرات قرار گرفته است. رکود اقتصادی، بروز ورشکستگیها و عدم موفقیت صنایع در بهبود اختلال ایجاد شده در زنجیره های تامین مهمترین خطرات محسوب میشوند.

علاوه بر این، ادامه محدودیت های مرزی برای مردم و تجارت خارجی کشورها تا سال 2021 یکی دیگر از نگرانیهای جدی در 1/5 سال پیش رو در جهان مطرح شده است.

افزایش اضطراب اجتماعی ناشی از گسترش و ادامه بیکاری افرادی که در اثر بحران کرونا شغلهای خود را از دست داده یا خواهند داد از خطرات دیگر پیش رو تشخیص داده شده است. به ویژه آن که ممکن است این مشکلات به آسیبهای بین نسلی تبدیل شوند.

عباس علوی راد کارشناس اقتصادی معتقد است، در حوزه ریسکهای غیر اقتصادی ناشی از بحران کرونا در افق پیش رو، حملات سایبری با اهمیت تر تشخیص داده شده است. به ویژه آن که با انجام فاصله گذاری اجتماعی، ظرفیتها و ابزارهای دیجیتال در همه ی کشورها به عرصه اقتصاد بدون تماس وارد شده اند که این ممکن است خطرات جرائم سایبری را افزایش دهد.

اما در مقابل ریسک های نوظهور و مخاطره آمیز ناشی از کرونا برای اقتصاد جهانی در افق پیش رو، فرصتهای عظیمی نیز قرار دارند. بحران کرونا در ورود فناوری به عرصه های آموزش، کار، تولید و مراقبت به طور بالقوه انقلابی ایجاد کرده است.

به اعتقاد علوی راد، در یک ارزیابی کلی، ریسک های سه گانه ادامه رکود اقتصادی، ‌گسترش اضطراب اجتماعی ناشی از بیکاری و ادامه محدودیت های مرزی، بویژه با کشورهای همسایه در 18 ماه پیش رو برای اقتصاد ایران مخاطره آمیز تر خواهند بود.

البته اقتصاد ایران نیز با همه ی مشکلات ساختاری و خاص خود توانسته و در افق پیش رو هم‌ خواهد توانست همچون اقتصاد جهانی در مقابل ریسکهای مطرح شده از فرصتهای ناشی از بحران کرونا برای فردا بهتر استفاده نماید. چشم انداز خطرات پیش رو، ضرورت تغییر کردن قبل از اینکه خیلی دیر شود را گوش زد میکند و این قلب ماجرا است./تسنیم