حذف كارت بازرگاني براي واردات فعلا به صلاح نيست

اخبار ایران و جهان 01 آذر 1393 124 بازدید

مسعود دانشمندعضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حذف كارت بازرگاني دبراي واردات را فعلابه صلاح ندانست و گفت:

بودجه‌اي كه متكي بر نفت و فاينانس باشد، بودجه نيست. مسعود دانشمند در گفت‌وگو با فارس، در مورد آسيب‌شناسي بودجه دولت براي سال آينده و اينكه بيشتر بايد به چه بخش‌هايي توجه شود، اين گونه گفت كه دولت همواره در بودجه‌ريزي خود بخشي از منابع آن را بر مبناي فاينانس خارجي قرار مي‌دهد كه معمولاظ محقق نمي‌شود. وي افزود: مثلاظ در سال گذشته قرار بود، تا 35 ميليارد دلار از محل خارجي در قالب فاينانس وام بگيريم كه محقق نشد كه در نتيجه با كسري بودجه مواجه شديم و در نهايت دولت مجبور شد تا از منابع مالي خود ابتدا بودجه جاري را بپردازد كه بيشتر آن صرف حقوق كارمندان بدنه دولت مي‌شود و براي بقيه كسري بودجه از بودجه عمراني برداريم و در اين سالها فقط شاهد چنين اتفاقي بوده‌ايم. عضو كميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه كسري بودجه چيزي جز افزايش تعداد پروژه‌ها ناتمام در كشور در پي ندارد، افزود: در نتيجه طبق آمار اكنون با 75 هزار پروژه ناتمام مواجه شده‌ايم كه از 5 درصد تا 80 درصد روي آنها سرمايه‌گذاري شده، ولي هيچ بازدهي در اقتصاد ملي نداشته است. مضاف بر آنكه خواب سرمايه داريم و تكنولوژي مصرفي در اين پروژه‌ها رو به فرسايش است. وي پيشنهاد كرد تا در تدوين بودجه دولتمردان واقع‌بينانه عمل كنند، چرا كه اگر بنا باشد تا بودجه كشور بر اساس دخل و خرج جاري باشد نام آن بودجه نيست، بلكه اين بودجه بايد مبتني بر برنامه‌هاي 5 ساله توسعه باشد و وقتي برنامه‌هاي توسعه‌اي در مجلس تصويب مي‌شود، براي هر سال آن متناسب با برنامه بودجه‌ريزي كنيم. دانشمند تصريح كرد: تاكنون هيچگاه بين برنامه توسعه و بودجه ساليانه رابطه منطقي برقرار نبوده و گرنه همان مي‌شود كه تا به حال محقق شده يعني با تكيه بر فروش نفت و درآمدهاي مالياتي پيش رفته‌ايم و هميشه كسري بودجه گريبانگير ما بوده است. وي همچنين در مورد حذف كارت بازرگاني و اينكه اين كار درست است يا خير گفت: در مورد صادرات اينكه فرد نياز به كارت بازرگاني نداشته باشد بسيار خوب بوده و سرعت را افزايش مي‌دهد، چرا كه براي صادرات نيازي به چك كردن و شفافيت مالياتي وجود ندارد و از همين الان مي‌توانيم كارت بازرگاني را براي صادر كننده حذف كنيم، چرا كه يكي از موانع صادرات كارت بازرگاني است. دانشمند گفت: در امر واردات به راحتي نمي‌توان كارت بازرگاني را حذف كرد و هنوز براي وصول مطالبات مالياتي از اين طريق بايد كنترل‌هايي وجود داشته باشد كه كارت بازرگاني يكي از آنهاست و بايد يكي، دو سال ديگر تحمل كرد، تا موضوع راه‌حل خود را پيدا كند

منبع : ابرار اقتصادی

Administrator

Administrator