تمدید زمان ارسال فهرست معاملات موضوع مده 169 قانون مالیات‌های مستقیم

10 شهریور 1399 464 بازدید

با توجه به اعلام به تمدید زمان ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، آخرین مهلت مقرر برای ارسال فهرست معاملات فصل بهار ۱۳۹۹ تا ۱۵ مهرماه ۹۹ خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ با توجه به اعلام به تمدید زمان ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، آخرین مهلت مقرر برای ارسال فهرست معاملات فصل بهار ۱۳۹۹ تا ۱۵ مهرماه ۹۹ خواهد بود؛ ضمن اینکه باید توجه داشت با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تغییراتی در مودیان مشمول آن که مکلف به انجام این تکلیف هستند نیز، صورت گرفته است.

به عبارتی مشمولان ارسال فهرست معاملات فقط کلیه اشخاص حقوقی و تمامی اشخاص حقیقی مشمول گروه اول آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

منبع: اکسپورتنا