تمدید آنلاین ویزاهای اقامتی و ای دی کارت های امارات

24 تیر 1399 409 بازدید

تمدید آنلاین ویزاهای اقامتی و امارات آی دی های منقضی شده.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ اداره فدرال هویت و شهروندی (ICA) از روز یکشنبه درخواست های تمدید اقامت و امارات آن دسته از افرادی که اقامت و یا امارات آی دی آنها در ماه های مارس و آوریل منقضی شده است را آغاز کرده.

این اداره از ساکنان امارات متحده عربی و شهروندان دارای ویزا و امارات آی دی منقضی شده خواست تا برای تمدید آنلاین و از طریق روش های هوشمند این اداره درخواست کنند.

این راهکار برای جلوگیری از شلوغی در مراکز به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر شیوع کووید -19 است .