تغییر در ترکیب هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات

13 مهر 1400 132 بازدید

هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات با هدف بهره برداری حداکثری از ظرفیت اعضای هیات مدیره منتخب، مصوبات ذیل را گذراند:

۱-آقای عرفان شاکری نسب بعنوان ریاست جدید هیات مدیره اتاق مشترک منصوب شد.

۲-به جهت حفظ تداوم و تمرکز بیشتر بر امور اکسپو و در هم سویی با سیاستهای کلان اتاق بازرگانی ایران آقای فرشید فرزانگان به عنوان نماینده ویژه اتاق ایران و امارات در امور اکسپو منصوب گردیدند.

۳-آقای کسری محقق زاده به سمت نایب رییس دوم اتاق منصوب شد. هیات مدیره، در پایان برخود می داند که بابت مشارکت موثر شما اعضای محترم اتاق مشترک، تلاشهای ریاست محترم هیات مدیره سابق و مساعدتها و راهنمایی های معاونت محترم بین الملل اتاق ایران که منجر به ارتقای رتبه اتاق به “طلایی “گردید، قدردانی نماید و اعلام نماید که برای پیشبرد بیش از پیش اهداف این اتاق مشترک که به نوعی اهداف ملی محسوب می شود، ضمن جلب هر چه بیشتر مشارکت اعضا، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد