تعلیق فعالیت‌های گردشگری در ابوظبی

27 اردیبهشت 1399 309 بازدید


وزارت فرهنگ و گردشگری ابوظبی تصريح نمود: تمام فعالیت های مربوط به گردشگری، چون هتل ها و... همچنان مطابق با اقدامات پیشگیرانه مربوط به ویروس كرونا تا اطلاع ثانوی، تعطيل هستند.


به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، وزارت فرهنگ و گردشگری ابوظبی تصريح نمود: تمام فعالیت های مربوط به گردشگری، چون هتل ها و... همچنان مطابق با اقدامات پیشگیرانه مربوط به ویروس كرونا تا اطلاع ثانوی، تعطيل هستند.همچنين این اداره از مدیران هتل ها، برگزارکنندگان مراسم و سالن داران خواست تا در صورت هرگونه طلب از سوی مشتريان، کلیه هزینه های درخواستی را به آنها بازپرداخت کنند.