تراز مثبت تجاری ایران با همسایگان

20 تیر 1399 301 بازدید

صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه سهم ارزشی ۶۰ درصدی را از کل صادرات و سهم ارزشی ۴۱ درصدی را از کل واردات دو ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۹ به خود اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ از این ۱۵ کشور، تراز تجاری ایران با سه کشور منفی و با ۱۲ کشور مثبت است. واردات از امارات، ترکیه و روسیه از صادرات به این سه کشور سبقت گرفته است.

بیشترین کسری تجاری با امارات رقم خورده است. در عین حال، بیشترین مازاد تجاری ایران هم با عراق به ثبت رسیده است.

صادرات به اتحادیه اروپا هم در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل سقوط کرده است. صادرات به این اتحادیه افت ۹۳ درصدی وزنی و کاهش ۶۹ درصدی ارزشی داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد