تدوین دستورالعمل های پرداخت مشوق های صادراتی سال 99 / مشوق های امسال پاسخگویی به صادرکنندگان را تسهیل می کند

26 خرداد 1399 633 بازدید

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت از تدوین دستورالعمل های پرداخت مشوق های صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد.


به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ احسان قمری افزود: با توجه به ابلاغ قریب الوقوع بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹ توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی لازم بود در اسرع وقت نسبت به تدوین دستورالعمل های اجرایی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی اقدام شود تا در اسرع وقت و با تخصیص بودجه مشوق های صادراتی نسبت به پرداخت مشوق های صادراتی بر اساس سرفصل های مندرج در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی اقدام شود.

وی سهولت در تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل ها با هدف استفاده بهینه صادرکنندگان را از اصول کلی موضوع فوق الذکر دانسته و تاکید کرد که برداشت واحد توسط بخش خصوصی بهره بردار و بخش دولتی تخصیص دهنده از مفاد دستورالعمل ها مسیر پرداخت مشوق های صادراتی را هموار کرده و پاسخگویی به جامعه صادرکنندگان را تسهیل می کند.

دبیر کارگروه مشوق های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران استفاده از نظرات تشکل های صادراتی و سایر دستگاه مشوقه ها را اثرگذار دانسته و از سایر بخش های اثرگذار بر تجارت خارجی خواست تا نظرات خود را به صورت مدون به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند.

قمری در پایان پرداخت مشوق های صادراتی را در ۱۳ سرفصل بیان و اعلام کرد:سعی شده است کلیه برنامه های صادراتی مشمول پرداخت مشوق ها قرار گیرد.