تداوم واکنش صادرکنندگان به بسته سیاستی رفع تعهد ارزی

26 تیر 1399 333 بازدید

به عنوان یک صادرکننده سال‌ها به منزلت اجتماعی و انجام فعالیت اقتصادی افتخار می‌کردیم اما اکنون از چشم بانک مرکزی مجموعه‌ای از کلاهبرداران و دشمن بیت‌المال هستیم.

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترك بازرگاني ايران و امارات؛ علی شریعتی در یادداشتی در سایت خبری اتاق بازرگانی تهران نوشت: دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مصداق به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن است. عملیاتی شدن این قانون تازه در هاله‌ای از ابهام است. متاسفانه در سه سال گذشته قوانین بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به سردرگمی صادرکنندگان دامن زده است و نحوه رفتار بانک مرکزی با صادرکنندگان توبیخی است.

قانون جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات عطف به ماسبق شده است و گویا تصمیم‌گیرنده در این باره با نفس قانون و پیامدهای آن آشنایی ندارد. افرادی به قانونگذاری برای صادرات مبادرت می‌کنند که هیچ تجربه ای در این زمینه ندارند و با مشکلات صادرات به ویژه در شرایط تحریم آشنا نیستند. بسیاری از مشکلات ارزی امروز ناشی از سیاست گذاری غلط همین افراد است. از جمله این سیاست ها هم تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار و تقسیم ارز یارانه ای به گروه هایی است که همچنان به تعهدات خود عمل نکرده اند.

ترکیب صادرکنندگان نشان می دهد بخش عمده ای از صادرات کشور توسط شرکت های خصولتی و وابسته به نهادهای خاص انجام می شود نه شرکت های کوچک بخش خصوصی. با این حال دولت با  اعمال فشار بر بخش شناسنامه دار و خصوصی واقعی به دنبال تزریق منابع بیشتر ارزی به اقتصاد کشور است. چرا دولت با 100 نفر اول در فهرست متخلفان ارزی را برخورد نمی کند و شرایط را برای همه سخت کرده است؟ دولت به جای مقابله با صادرکنندگان متخلف بزرگ به دنبال اعمال فشار بیشتر بر کوچکترهاست و در این بین حتی به نقش مشورتی اتاق بازرگانی هم توجهی ندارد. اتاق بازرگانی براساس نقش ذاتی خود براساس قانون اساسی به عنوان مشاور دولت، در یک بسته 13 ماده ای نظر خود را درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرده و فراز و فرودها، فرصت ها و تهدیدهای قوانین را برشمرده است. با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به نقش اتاق بازرگانی، مشاوره های اتاق از سوی دولت و دیگر دستگاه ها شنیده نشده است.

به عنوان یک صادرکننده سال ها به منزلت اجتماعی و انجام فعالیت اقتصادی افتخار می کردیم اما اکنون از چشم بانک مرکزی مجموعه ای از کلاهبرداران و دشمن بیت المالیم. از یک سو در فضای کسب وکار با تصمیم های خلق الساعه دولت دست و پنجه نرم می کنیم و از سوی دیگر برای ادامه کار با تهدید و ارعاب رو به رو می شویم. کار صادرات چندبرابر از واردات سخت تر است. صادرکنندگان واقعی در شرایط سخت به اندازه سهم خود در تامین ارز کشور موثر بوده اند  و در بدترین شرایط به یاری دولت آمده اند. تنگ کردن  عرصه بر صادرکننده به نفع اقتصاد کشور نیست.

منبع: اكسپورتنا