تحول انرژی می تواند بیش از 40 میلیون شغل در انرژی تجدید پذیر ایجاد کند

مقالات 23 دی 1398 295 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران و امارات، براساس گزارشی که آژانس در دهمین مجمع خود منتشر کرده است ، انرژی تجدید پذیر می تواند تا سال 2050 بیش از 40 میلیون نفر را تحت پوشش آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر ، ایرنا ، استخدام کند.
این گزارش نشان می دهد که اشتغال کل بخش انرژی تا سال 2050 می تواند به 100 میلیون نفر برسد ، درصورتی که جامعه جهانی از پتانسیل انرژی تجدیدپذیر کامل خود استفاده کند ، از حدود 58 میلیون نفر است.
این با عنوان اندازه گیری اقتصادی و اجتماعی انتقال: تمرکز بر مشاغل ، این گزارش بینش مفصلی در مورد چگونگی تأثیر انتقال انرژی بر اشتغال در سطح جهانی و منطقه ای ارائه می دهد. این تجزیه و تحلیل پتانسیل اختلافات منطقه ای در ایجاد شغل با افزایش شغل در برخی از نقاط جهان را در پی فراتر از ضررها در سایر کشورها نشان می دهد. شناسایی سیاست های تعادل تأثیر گذار در حالی که به حداکثر رساندن فرصت های اقتصادی – اقتصادی است ، مهم است.
مدیر کل ایرنا ، فرنسیسکو لا کامیر ، از اهمیت کار آژانس برای درک مزایای اقتصادی – اجتماعی مرتبط با انتقال انرژی سخن گفت. وی گفت: همه در مورد یک تحول عادلانه صحبت می کنند ، اما بسیاری از مردم نمی دانند چگونه آن را عملی کنند. همه ما باید بر روی این موضوع کار کنیم تا صدای واضحی را ارائه دهیم که از انتقال فراگیر پشتیبانی می کند.
یافته های این گزارش در هنگام راه اندازی یک سکوی مشترک جدید در طول مجمع ایرنا ارائه شده است. بستر شغلی انرژی پایدار تعدادی از بازیگران توسعه را در پی دستیابی به یک انتقال فراگیر و عادلانه برای همه گرد هم می آورد. مقطعی از سازمان های بین المللی دولتی و بخش خصوصی درگیر در تلاش برای ارائه و ترویج یک رویکرد یکپارچه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار هفت و هشت.
این بستر علاوه بر تأکید بر توازن جنسیتی ، تنوع در نیروی کار و توسعه اقتصادی روستایی ، لزوم سیاست های آموزشی و مهارتی را یادآوری می کند که کارگران و جوامعی را که معیشت آنها به صنایع سوخت مبتنی بر فسیل تکیه می کند به منظور تسهیل مشارکت آنها در اقتصاد انرژی جدید.

Administrator

Administrator