تجارت ۲۲ میلیارد دلاری ایران با کشورهای عربی

30 مرداد 1399 392 بازدید

ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۲ میلیارد دلار با کشورهای عربی حوزه خلیج_فارس و خاورمیانه شامل عراق، امارات، عمان، قطر، کویت، سوریه، لبنان، اردن و عربستان تجارت داشته است.

به گزارش رابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران وامارات؛ ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۲ میلیارد دلار با کشورهای عربی حوزه خلیج_فارس و خاورمیانه شامل عراق، امارات، عمان، قطر، کویت، سوریه، لبنان، اردن و عربستان تجارت داشته که حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از ۲۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات ایران به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه شامل عراق، امارات، عمان، قطر، کویت، سوریه، لبنان، اردن و عربستان و حدود ۹ میلیارد دلار واردات کشور از این کشورها بوده است.

در حوزه صادرات به ترتیب عراق با حدود ۹ میلیارد دلار، امارات با ۲.۵ میلیارد دلار رتبه اول و دوم و کشورهای عمان با ۴۵۰ میلیون دلار، قطر با ۲۰۰میلیون دلار، کویت با ۱۸۰ میلیون دلار، سوریه با ۱۶۰ میلیون دلار، لبنان با ۳۰ میلیون دلار، اردن با ۲۱ میلیون دلار و بحرین با ۱۰ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

در حوزه واردات نیز به ترتیب کشورهای امارات با ۸.۷ میلیارد دلار  در رتبه اول و کشورهای عمان با ۱۶۷میلیون دلار، عراق با ۱۳۱میلیون دلار، اردن با۲۱ میلیون دلار، لبنان با ۱۸میلیون دلار، قطر با ۱۲میلیون دلار، سوریه با ۱۱میلیون دلار و بحرین با ۲ میلیون دلار در رتبه‌های بعد قرار گرفته‌اند.

روابط تجاری ایران و عربستان در سال ۱۳۹۸ قطع بوده و عملا تجارت مستقیمی بین دو کشور رخ نداده است.

منبع: اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر