تایید واکسیناسیون ملی از سوی کابینه

19 شهریور 1399 492 بازدید

دولت امارات با ریاست محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات و حاکم دبی برنامه واکسیناسیون ملی را تایید کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛  این برنامه چارچوب چند بخشی برای مبارزه با بیماری‌های مسری و کاهش خطرات آنها برای افراد جامعه است.

 این برنامه ملی واکسیناسیون به دنبال تامین خدمات واکسیناسیون و پیشگیری با بهترین کیفیت در سراسر کشور و بهبود موقعیت اما رات به عنوان هاب  سلامتی بین‌المللی و منطقه‌ای است.