تاریخ پایان سال تحصیلی امارات اعلام شد

31 اردیبهشت 1399 463 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، وزارت آموزش و پرورش: طبق تقویم مدرسه مصوب شورای وزیران توسعه، سال تحصیلی 2019-2020 برای مدارس آموزش عمومی و مدارس خصوصی که برنامه درسی وزارت را اجرا می کنند، 2 ژوئیه 2020 و 9 ژوئيه برای دانشجويان تاريخ پایان سال تحصيلی اعلام شد.