بيشترين صادرات ايران به کدام کشورهاست؟

اخبار ایران و جهان 11 دی 1348 126 بازدید

مروري بر آمارهاي رسمي ارائه شده گوياي آن است که در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۵ به ترتيب چين، امارات متحده عربي و عراق بيشترين حجم صادرات ايران را به خود اختصاص داده‌اند.

 
چين در حال حاضر بزرگترين واردکننده ايرانبه شمار مي‌رود و طي ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۵ ميليارد و ۴۳۰ ميليون دلار ارزش صادرات ايران به چين بوده است. بدين ترتيب ۱۸.۶ درصد از کل صادرات ايران به اين کشور اختصاص داشته و سطح ارزش صادرات به اين کشور نيز در قياس با مدت مشابه سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰ درصد رشد را نشان مي‌دهد.
 
دومين بازار مهم صادراتي ايران، امارات متحده عربي است که ۵۶ ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار ارزش صادرات اين کشور بوده و حدود ۱۶.۱ درصد هم صادرات ايران به امارات متحده عربي اختصاص دارد. البته از نظر ارزش حجم صادرات، آنچه به امارات صادر شده نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴، هفت درصد کاهش را نشان مي‌دهد.
 
عراق سومين مقصد صادراتي ايران به شمار مي‌رود که طي ۱۰ ماهه اول سال گذشته بالغ بر ۵۰ ميليارد و ۳۹۰ ميليون دلار واردات داشته و ۱۴.۳ صادرات ايران را به خود اختصاص داده است. البته از نظر ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل در اين کشور هيچگونه پيشرفتي وجود نداشته و درصد تغييرات ارزش عراق بر روي عدد صفر باقي‌مانده است.
 
اما ترکيه به عنوان چهارمين واردکننده مهم کالاهاي ايراني شناخته ميشود که بيش از ۲۸ ميليارد و ۱۷۰ ميليون دلار از ايران واردات داشته و به‌ طور کلي هشت درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. البته از نظر ارزشي، صادرات به اين کشور در ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۵ ارزش صادرات اين کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۹ درصد کاهش داشته است.
 
طبق آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان توسعه تجارت طي ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۵، جمهوري کره پنجمين مقصد مهم صادرات ايران بوده که ارزش حجم صادرات آن در قياس با ساير کشورها افزايش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. حجم واردات کره از ايران بالغ بر ۲۵ ميليارد و ۶۷۰ ميليون دلار بوده و حدود ۷.۳ کل صادرات ايران به اين کشور مربوط شده و از نظر ارزشي حجم صادرات به اين کشور حدود ۳۸۳ درصد رشد نشان ميدهد.
 
هند ششمين بازار مهم صادرات ايران بوده و در مدت مذکور بالغ بر ۲۳ ميليارد و ۱۲۰ ميليون واردات از ايران داشته و در مجموع ۶.۶ صادرات ايران را از آن خود کرده است. از منظر ارزش نيز صادرات به اين کشور نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ هشت درصد افزايش داشته است.
 
افغانستان در رده هفتم بازارهاي صادراتي ايران قرار مي‌گيرد و طي مدت ذکر شده بالغ بر ۲۰ ميليارد و ۸۱۰ ميليون دلار واردات داشته و حدود ۵.۹ صادرات ايران به اين کشور همسايه بوده است. البته از نظر تغييرات ارزش در قياس با ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ صادرات به اين کشور دو درصد کاهش را نشان ميدهد.
 
ژاپن هشتمين بازار مهم واردکننده ايران به شمار ميرود که دراين مدت ۹ ميليارد و ۹۸۰ ميليون دلار و به عبارتي ۲.۸ درصد از کل صادرات ايران را از آن خود کرده است. البته در حوزه ارزش، صادرات به اين کشور هشت درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ را نشان مي‌دهد.
 
پاکستان نيز نهمين بازار هدف صادراتي ايران به شمار مي‌رود که تا ديماه سال گذشته بالغ بر شش ميليارد و ۵۷۰ ميليون دلار واردات از ايران داشته و ۱.۹ درصد از کل صادرات ايران را در بر ميگيرد. از نظر ارزش هم صادرات به اين کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد رشد داشته است.
 
عمان هم دهمين بازار هدف ايران به شمار مي‌رود که در سال گذشته چهار ميليارد و ۸۲۰ ميليون دلار واردات از ايران داشته و ۱.۴ درصد از صادرات ايران را از آن خود کرده است. از نظر تغييرات ارزشي نيز اين کشور در قياس با ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۴، ۶۰ درصد پيشرفت داشته است.
 
طبق مستندات منتشر شده در مجموع ۸۳ درصد از صادرات ايران در ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به اين ۱۰ کشور مربوط ميشود و ۲۹۱ ميليارد و ۶۲۰ ميليون دلار حجم صادرات به اين کشورها بوده است.

 

لازم به ذکر است براي محاسبه درصد سهم ارزشي کشورها از رقم صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي استفاده شده است.

منبع :آخرین خبر

Administrator

Administrator