برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و امارات

07 تیر 1402 783 بازدید

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و امارات روز یکشنبه 25 تیر از ساعت 10:00 در اتاق ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره 175 برگزار خواهد شد.  
ارائه و تصویب عملکرد هیات مدیره در سال 1401، ارائه و تصویب گزارش مالی و بازرس 1401، بررسی و تصویب بودجه سالانه، تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و تصویب آن، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین روزنامه کثیرالانتشار در دستور کار این نشست خواهد بود.