برگزاری اولین جلسه کمیسیون گردشگری و فرهنگی اتاق بازرگانی ایران و امارات در دوره جدید

08 خرداد 1402 775 بازدید

صادرات محصولات فرهنگی؛ اولویت کمیسیون گردشگری و فرهنگی اتاق بازرگانی ایران و امارات
اولین جلسه کمیسیون گردشگری و فرهنگی اتاق بازرگانی ایران و امارات در دوره جدید برگزار شد.
به گزارش دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران و امارات،در این جلسه که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد،از میان اعضاء شبنم بهرامی شبستری  به عنوان رئیس،امیر دبیری مهر،نایب رئیس اول،حسین جبل عاملی،نایب رئیس دوم و عادل نیروشک به عنوان دبیر انتخاب شدند.
از جمله اهداف این کمیسیون می توان به ،بستری سازی در جهت توسعه ارتباطات فرهنگی و هنری میان دو کشور ایران و امارات،توسعه مدل های درآمد زایی اقتصاد فرهنگ و هنر،هدفمند سازی و افزایش کارآیی مبادلات گردشگری،توسعه و ارتقا دانش عمومی در رابطه با فعالیت های مشترک،اشاره کرد.
اعضای این کمیسیون شامل فعالان حوزه گردشگری،فرهنگی،هنری،صنایع دستی و چهره های دانشگاهی و استارت آپی هستند.