برنامه همایش و ملاقات اعضاء اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات متحده عربی در سال 139

اخبار داخلی 05 شهریور 1397 130 بازدید

                                                                                                              

اعضا محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات متحده عربی

  پیرو تصمیم اتخاذ شده در جلسه  مجمع عمومی این اتاق مقرر گردید به منظور ارتباط بیشتر و نزدیکتر اعضاء با یکدیگر و اتاق مشترک جلسات منظم ماهیانه برنامه ریزی و اطلاع رسانی گردد . لذا به پیوست جدول زمانبندی جلسات ماهیانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات متحده عربی تا پایان سال 1397 حضور محترمتان تقدیم می گردد . خواهشمند است جهت حضور در جلسات مذکور برنامه ریزی نموده و اتاق را از حضور محترمتان بهره مند گردانید .

پیشاپیش از توجه و همکاریتان سپاسگزاریم .

راههای تماس با اتاق :

تلفن : 6- 88810525

فکس : 88346733

ایمیل : info@iremcc.ir

iran.emiratescc@gmail.com 

Administrator

Administrator