بررسی نقش زنان درتوسعه صنعت گردشگری

اخبار داخلی 18 خرداد 1393 141 بازدید

دعوت برای شرکت در جلسه کارشناسی کمسیون گردشگری و خدمات که با موضوع ” بررسی نقش زنان در توسعه صنعت گردشگری ” مورخ 1393/3/19 ساعت 14:00 برگزار می گردد .

ورود برای عموم آزاد است .

مکان : اتاق بازرگانی ایران ، خیابان طالقانی ، نبش فرصت ، سالن جلسات طبقه ششم

Administrator

Administrator