بخشنامه جدید ماهان در خصوص ارائه تست منفی PCR

05 مرداد 1399 1099 بازدید

طبق بخشنامه هواپیمایی ماهان؛ همه مسافران ملزم به ارائه تست منفی کرونا هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ براساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سازمان هواپیمایی کشوری به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، شرایط پذیرش مسافر در پروازهای ورودی بین المللی به شرح ذیل به حضورتان جهت اطلاع رسانی به مسافران اعلام می گردد.

1- الزام استفاده از ماسک در کلیه مراحل سفر

2- کلیه مسافرین پروازهای ورودی ملزم به دریافت گواهی سلامت و تست منفی کووید 19(PCR) به زبان انگلیسی مورد تایید وزارت بهداشت کشور مبداء بوده، که حداکثر 96 ساعت قبل از لحظه ورورد به کشور ایران صادر شده و به نماینده بهداشت مرزی مستقر در فرودگاه تحویل می گردد.

3- در صورت عدم ارائه تست معتبر، به مسافران با ملیت خارجی اجازه ورود داده نخواهد شد و مسافران ایرانی فاقد گواهینامه سلامت نیز به مکان قرنطینه مشخص شده از سوی وزارت بهداشت به مدت 14 روز هدایت و ملزم به پرداخت کلیه هزینه های اقامت و تست خواهند شد.( جرائمی که بدین منظور برای شرکت هواپیمایی ماهان ثبت می گردد چناچه به دلیل بی اطلاعی مسافر باشد مستقیما به حساب بدهکاری صادرکننده بلیت لحاظ می شود.)

4- در بدو ورود به مرزهای هوایی ایران غربالگری مجدد از همه مسافران انجام خواهد شد و در صورت مشاهده موارد مشکوک پس از تست PCR، ملیت های خارجی در محل های مشخص شده قرنطینه ( با اخذ مبلغ) و از مسافران با ملیت ایرانی تعهد نامه اقامت در قرنطینه خانگی اخذ خواهد شد.

5- الزامی بودن تکمیلی فرم خوداظهاری در فرودگاه مبداء و یا حین پرواز وارائه آن به مسئول مربوطه.