با 50 درهم در مرکز جدید آزمایش عجمان لیزر تست بدهید

31 شهریور 1399 329 بازدید

آزمایش لیزر که می تواند برای ورود به امارات ابوظبی نیز استفاده شود، اکنون در 10 آزمایشگاه سراسر امارات متحده عربی در دسترس است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ این مرکز آزمایش  جدید کووید 19 در عجمان دارای 20 غرفه غربالگری لیزر است و می تواند روزانه بین 6000 تا 8000 نفر را پذیرش کند.

در امارات شمالی این اولین مرکز است که به شهروندان و ساکنان منطقه به ویژه عجمان به صورت شبانه روزی خدمات ارائه می دهد.

برای مسافران آزمایش خون ( لیزر تست) راهی سریعتر و ارزانتر برای ورود به ابوظبی می باشد ضمن این که نتایج آزمایش فقط در مدت سه دقیقه آماده تحویل است.