با تعليق تحريم ها اتفاقي نمي افتد تحريم ها بايدلغو شود

مقالات 25 آبان 1393 139 بازدید

ما که بيرون نشسته ايم، نظرات آقاي نوبخت، طيب نيا، نهاونديان، وزراي نفت و صنايع را همسو نمي بينيم

مسعود دانشمند،عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران و فعال بخش خصوصي معتقد است اگر تحريم ها تعليق شود، اتفاق چنداني براي اقتصاد ايران نمي افتد ولي اگر تحريم ها را بردارند، شرايط جديدي مي تواند به وجود بيايد.حضور وي درغرفه خراسان دربيستمين نمايشگاه مطبوعات و رسانه ها فرصت خوبي براي طرح اين مبحث و چند پرسش ديگر بود که درادامه مي خوانيد:

مهمترين رسالتي که مطبوعات برعهده دارند از ديدگاه شما که يک فعال اقتصادي بخش خصوصي هستيد، چيست؟

سوال سختي پرسيديد. درحوزه اقتصاد الان ما درشرايط سخت و دشواري هستيم ، هم از لحاظ امکانات اقتصادي و هم تحريم هاي خارجي وکسي که مي تواند خط بدهد رسانه ها هستند، البته خط ما بايد حرکت درجهت منافع ملي باشد نه اين که مجيزگوي دولت باشيم.رسانه ها اگر احساس مي کنند که فلان حرکت دولت يا هر بخش ديگري اشکال داردبايد با زبان لين(نرم) بيان کنند که اين کار اشکال دارد. زبان دعوا نباشد و «جادلهم بالتي هي احسن» را بايد دراينجا ببينيم.هدف ما از طرح يک مساله آيا نتيجه گرفتن است يا خود را به رخ ديگران کشيدن است.

اگر به رخ کشيدن است، هرزباني مي خواهي انتخاب کن ولي اگر نتيجه گرفتن است، بايد به زباني بگوييم که به نتيجه دلخواهي که خير وصلاح جامعه درآن است،برسيم.الان هرقدمي که دولت برمي دارد حتي درمساله مذاکرات اگر ما يک گفت وگو يا نقطه نظري داريم بايد به گونه اي طرح کنيم که اول نتيجه را ازعملکرد سيستم بگيريم،دوم دلسردي درتيم مذاکره کننده ايجاد نکنيم و سوم ابزاري دست دشمن ندهيم که بتواند سوء استفاده کند.

برخي ارزيابي هايي که درباره تاثير توافق در اقتصاد مي شود اغراق گونه است، ارزيابي شما به عنوان يک فعال اقتصادي از تاثير اين توافق بر حوزه اقتصاد ما چيست آيا مبناهاي مشکل دار اقتصادي ما حل مي شود؟

اگر تحريم ها را بردارند يک معنا داريم و اگر تعليق کنند يک معناي ديگر است.اگر تعليق کنند معنايش آن است که هرلحظه مي توانند دوباره آن را برگردانند اما اگر بردارند، گذاشتن مجدد آن فرآيندي قانوني مي خواهد که کار دشواري است.بنابراين کساني که مي خواهند سرمايه گذاري کنند درکل اقتصاد ايران ، تفاوت اين دو را مي دانند. اگر تعليق کنند آن ها نيز مي گويند که حالا بگذاريد ببينيم چه مي شود، آن آثاري که ما مي خواهيم به سرعت اتفاق افتد، نمي افتد.اما اگر تحريم ها را بردارند يک مرتبه با سرمايه گذاري جديد مواجه مي شويم.چون الان پول دردنيا زياد است.محلي که اين پول را سرمايه گذاري کنيم که بازده داشته باشد و اطمينان از برگشت سرمايه وجود داشته باشد دردنيا کم است.نيازمند پول دردنيا زياد است.اين کشورهاي آفريقايي را اگر ميلياردها دلار پول درآن ها بريزيد نه نمي گويند ولي برگشت پول وجود ندارد اما ايران يک کشور ثروتمند است، اگر 100 يا 500 يا هزار ميليارد دلار دارايي دراين کشور بياورند دربرابر دارايي که اين کشور دارد، رقم زيادي نيست اما هزار ميليارد دلار دراقتصاد ما خيلي اثر گذار است.اگر 500 ميليارد دلار اين پول را در صنايع نفت وگازببريم ظرف دوسال آن را متحول مي کند.يا ماشين آلاتمان را بازسازي و کالايي توليد کنيم که رقابت پذير باشد و کيفيت خوبي داشته باشد که اين اثر گذار است به شرط اين که اطمينان خاطر بدهيم.اولين قدم آن است که اول تحريم ها برداشته شود و دوم ،فضاي کسب وکارمان را به گونه اي اصلاح کنيم که رتبه فضاي کسب وکار يک سقوط آبشاري کند و به زير 100 بيايد وبعد ما دردنيا سرمايه گذار را انتخاب کنيم نه اين که التماسش کنيم.

يعني اگر تحريم ها تعليق شود، خيلي تاثير نمي گذارد؟

به آن معنا اتفاقي نمي افتد.ببينيد، صاحب سرمايه نگران سرمايه اش است.اگر نگران نباشد آن را ازدست مي دهد.فرقي نمي کند، يک ايراني صاحب سرمايه وطنش را دوست دارد ولي نگران است که اگر سرمايه اش را از اروپا به اينجا بياورد چه مي شود.آيا دومرتبه مصادره مي شود.ما اخيرا گفته ايم که سازمان سرمايه گذاري ايران درمقابل مصادره هم بيمه ات مي کند، اين قانون ما است ولي مي گويند که بگذاريد ببينيم چه مي شود.درهمين کنفرانسي که درلندن حدود سه هفته پيش درمورد ايران پس از تحريم برگزار شد، آقاي جک استراو، درقالب موافق سرمايه گذاري درايران يک سخنراني آنچناني کرد ولي درواقع ترديد کاشت.اگر ما شرايطمان خوب شود بايد بنشينيم سرمايه گذاران را انتخاب کنيم يعني مثلا بگوييم که تو رگ وريشه ات به اسراييل مي خورد و نمي خواهيم و تو راکه مسلمان هستي مي خواهيم ولي اگر شرايط بدي داشته باشيم، يک چشممان را مي بنديم و مي گوييم که اگر تو رگ و ريشه ات به اسراييل نمي خورد عيبي ندارد، پولت را بياور.

ارزيابي شما درباره چشم انداز جهت گيري اقتصادي هماهنگ دولت چيست؟

تيم اقتصادي دولت بايد يک دست باشد. ما که بيرون نشسته ايم، نقطه نظرات آقاي نوبخت، طيب نيا، نهاونديان، وزراي نفت و صنايع را همسو نمي بينيم. همين ديروز آقاي ترکان گفتند که اگر ما تعرفه مان را برداريم، قرمه سبزي و آبگوشت بزباش مان قابليت رقابت دارد.معناي اين حرف براي من سخت است.از آن طرف آقاي نعمت زاده مي گويد که کاهش قيمت خودرو را نمي توانيم کاري کنيم.

اين حرف هم درست نيست.نهاده هاي توليد و مواد اوليه مشخص است .آن طوري که من مي دانم حدود يک سوم قيمت خودرويي که ما مي خريم هزينه هاي آشکار و پنهان تامين مالي است.اگر ما بتوانيم تامين مالي را براي صنعت خودرو درست کنيم ، مي توانيم قيمت را پايين بياوريم ، چرا آقاي نعمت زاده چنين حرفي مي زند.

روزنامه خراسان

Administrator

Administrator