بازگشت تدریجی دبی و ابوظبی به زندگی روزمره

اخبار ایران و جهان 13 خرداد 1399 377 بازدید

بازگشت تدریجی به زندگی روزمره در دبی و ابوظبی بعد از برداشته شدن ممنوعیتهای کرونایی.