بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهمترین شاخص حمایت از صادرکنندگان

12 مرداد 1399 234 بازدید

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را مهمترین شاخص و اولویت سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص حمایت و پرداخت مشوق‌های صادراتی دانسته و اعلام کرد: بر این اساس بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری اعضای شورایعالی صادرات تدوین و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ احسان قمری اعلام کرد: تدوین و اجرای ابزارهای تشویقی را جهت ترغیب صادرکنندگان به بازگشت ارز با اهمیت دانست و گفت: حدود ۱۴۵۰ صادرکننده با صادرات بیش از ۱۴میلیارد یورو طی سالهای ۹۷ و ۹۸ صادرات نسبت به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده اند که لازم است بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی نسبت به تشویق آنها و الگوسازی اقدام کرد.

دبیر کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 99 نیز بازگشت ارز به عنوان یک شاخص مهم در نظر گرفته شده و در شیوه نامه ها و دستورالعملهای موجود نیز به آن توجه شده است.

قمری اظهار کرد: پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی صرفاَ به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود عمل کرده اند.

منبع: اکسپورتنا