اولویت امارات در مرحله پساکرونا پرداختن به امور داخلی خود است

18 اردیبهشت 1399 283 بازدید

وزیر مشاور در امور خارجه امارات تاکید کرد که اولویت این کشور در مرحله پسا کرونا در منطقه، پرداختن به امور داخلی خود و دوری گزیدن از درگیری است.


به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات تاکید کرد که بعد از مهار کرونا در منطقه و پایان یافتن پیامدهای آن، اولویت امارات در منطقه، پرداختن به امور داخلی خود خواهد بود.

وی در ادامه افزود: خاورمیانه در شرایطی به سر می برد که باید آن را با تدبیر اداره کنیم.

قرقاش تاکید کرد: در مرحله پسا کرونا در منطقه، اولویت امارات پرداختن به امور داخلی خود و دوری گزیدن از درگیری و تنش خواهد بود.

لازم به ذکر است که امارات در حال حاضر در پرونده های مورد نزاع منطقه ای از جمله جنگ یمن مشارکت دارد.