انتخابات اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات برگزار شد

02 اسفند 1401 2529 بازدید

به گزارش اتاق مشترک، انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با حضور گسترده اعضاء دوشنبه یکم اسفند برگزار شد.

در انتخابات انجام شده علی رضا ملک پوری، کسری محقق زاده چهارسوقی، رضا ایلاتی، حمید بهنگار، عرفان شاکری نسب، شبنم بهرامی شبستری و مهدی نجار دیسفانی  به عنوان اعضای اصلی و سعید مقیسه و حامد استیری به عنوان اعضای البدل انتخاب شدند.

قابل ذکر است در این مجمع نزدیک به 80 درصد اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات حضور پیدا کرده بودند.