امارات متحده عربی ضرورت سازگاری آب و هوا برای رونق انسان در بیست و پنجمین کنفرانس ا

مقالات 24 آذر 1398 160 بازدید

امارات متحده عربی اهمیت اولویت بندی سازگاری اقلیمی را برای کمک به کشورهای آسیب پذیر برجسته کرده است.
در حاشیه بیست و پنجمین کنفرانس احزاب ، COP25 ، کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا ، UNFCCC ، دکتر ثانی بن احمد آل زایودی ، وزیر تغییر اقلیم و محیط زیست ، بیانیه ملی امارات را تحویل داده و در آنجا بر اهمیت اولویت بندی تلاش ها برای کمک به کشورهای آسیب پذیر در جهان در حال توسعه با تأثیرات تغییرات آب و هوا سازگار است.
دکتر الزایودی گفت ، بیست و پنجمین کنفرانس احزاب در شرایطی رخ می دهد که حوادث غم انگیز و هوایی شدید در مناطق مختلف بر این خبر حاکم است و با مهلت مقرر کشورها برای تقویت کمک های ملی خود ، NDC ها ، تحت توافق نامه پاریس در گوشه و کنار.
“در این مرحله ، به نظر می رسد تسریع و تشدید تدابیر سازگار تنها راه کارآمد برای حمایت از آینده همه بشریت است.”
وزیر دولت افزود: “اولویت بندی اقدامات سازگاری با ایجاد زیرساخت های مقاوم در برابر آب و هوا می تواند میلیون ها انسان را در سراسر جهان نجات دهد. این امر همچنین می تواند با گسترش بخش هایی مانند انرژی پاک و تجدیدپذیر و ساختمان سبز ، رشد اقتصادی را تسهیل کند و از این طریق شغل های جدیدی ایجاد کند.”
وی همچنین خاطرنشان کرد: امارات متحده عربی سابقه اثبات شده ای را برای تلاش در جهت تأمین امنیت آینده در برابر آب و هوا دارد و همواره به تعهدات خود در توافق نامه پاریس در مورد پیش نویس و همچنین به روز کردن NDC های خود عمل کرده است.
بصورت محلی ، این کشور در کارخانه خورشیدی 1.1گیگاوات نور ابوظبی آغاز به کار کرد ، از سرمایه گذاری جدید در پایتخت با ظرفیت 2گیگاوات که در حال حاضر در کارها است ، خبر داد و همچنان در پارک خورشیدی محمد بن رشید آل مکتوم کار می کند که 5گیگاوات را بعد از اتمام به شبکه اضافه کنید.
الزیودی همچنین خاطرنشان کرد: مرحله پنجم پارک خورشیدی کمترین پیشنهاد جهانی 1.69 سنت آمریکا در هر کیلو وات ساعت برای 900 مگاوات را دریافت کرده است.
امارات متحده عربی به عنوان بخشی از تنوع در ترکیب انرژی خود ، نیروگاه هسته ای باراکا را که اولین بار در جهان عرب است تأسیس کرد و پس از عملیاتی شدن کامل 25 درصد از نیازهای برق کشور را تأمین کرد.
وزیر آب و هوا با اشاره به نقش جدایی ناپذیر بخش خصوصی در تلاشهای اقلیمی امارات ، به برخی از پروژه های اخیر پرچمدار شرکت انرژی تجدیدپذیر کشور یعنی مسدر اشاره کرد. اینها شامل سرمایه گذاری آن در زیرساخت شارژ برقی انگلیس با همکاری خزانه داری اعلیحضرت و اداره زیرساخت ها و پروژه ها ، پروژه مزرعه بادی دومه الگندل 400 مگاوات عربستان سعودی و سیبوک 1 ، بزرگترین مزرعه بادی در بالقان غربی است.

Administrator

Administrator