امارات در 4 سال از 10 رده بندی در رتبه بندی رقابت برخوردار است

اخبار ایران و جهان 09 دی 1398 173 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، امارات متحده عربی در طی چهار سال با 10 امتیاز در لیست رقابت ترین کشورها در جهان صعود کرده است و با توجه به سالانه جهان ، رتبه 5 را در سال 2019 در مقایسه با 15 امتیاز در سال 2016 کسب می کند. رتبه بندی رقابت 2019 توسط دانشکده تجارت IMD منتشر شده است.
امارات متحده عربی موضع خود را به عنوان یکی از رقابتی ترین اقتصادهای جهان اثبات کرده است و در مناطقی همچون بهره وری ، تحول دیجیتالی و کارآفرینی به فراتر و فراتر از آن می رود.
رتبه بندی رقابت پذیری جهانی IMD ، تاسیس در سال 1989 ، شامل 235 شاخص از هر 63 اقتصاد رتبه بندی شده است. اطلاعات جمع آوری شده از این شاخص ها سپس در چهار حوزه اصلی – عملکرد اقتصادی ، زیرساخت ها ، کارآیی دولت و کارآیی تجارت فیلتر می شوند.
این ملت جوان همچنین در بین 5 فاکتور برتر زیر عناصر مختلف گزارش از جمله چارچوبهای نظارتی فناوری ، اتصال باند پهن باند ، مدیریت شهرها ، مشارکت های دولتی و خصوصی و نگرش به جهانی شدن در رده 5 قرار گرفته است.
برای تبدیل شدن به یک رهبر جهانی در عرصه های رقابت بین المللی ، دولت امارات برنامه های ملی امارات را تنظیم کرد ، که توسط بیش از 300 مقام از 90 نهاد دولتی فدرال و محلی تهیه شده است. دستور کار شامل مجموعه ای از شاخص های ملی در بخش های آموزش ، بهداشت ، اقتصاد ، پلیس و امنیت ، عدالت ، جامعه ، مسکن ، زیرساخت ها و خدمات دولتی است.
این شاخص ها بلند مدت است ، نتایج کارایی را در هر یک از اولویت های ملی اندازه گیری می کند و به طور کلی امارات متحده عربی را در برابر معیارهای جهانی مقایسه می کند. شاخص های ملی به طور دوره ای توسط رهبری دولت کنترل می شود تا اطمینان حاصل شود که اهداف آنها تا سال 2021 حاصل می شود که در آن امارات متحده عربی جشن سالگرد طلایی خود را برگزار می کند.
شاخص ها ، مانند رتبه بندی رقابت پذیری جهانی IMD ، توانایی رو به رشد امارات متحده عربی را برای رقابت با اقتصادهای پیشرفته و پیوستن به لیست ده کشور برتر جهان در چشم انداز جهانی برجسته می کند.

Administrator

Administrator