امارات برای حل مباحث سیاسی با ایران پیش قدم شده است

اخبار داخلی 25 مهر 1398 135 بازدید

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری: امارات برای حل مباحث سیاسی با ایران پیش قدم شده است

واعظی گفت: کشور امارات برای حل مباحث سیاسی با ایران پیش‌قدم شده است و سیاست ایران همواره برقراری ارتباط دوستانه با کشورهای همسایه بوده است.

Administrator

Administrator