افتتاح 5 پل جدید بطول 2571 متر به سمت جزایر دیره

19 مرداد 1399 406 بازدید

سازمان راه و ترابری دبی (RTA) امروز شنبه 8 آگوست 5 پل جدید به سمت جزایر دیره را افتتاح کرد که با مشارکت نخیل ساخته شده اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ این پل های جدید به پل های کنونی روی کانال مسیریاب متصل می شوند. این پل های منتهی به جزایر دیره بخش کلیدی پروژه کوریدور الشندغه است که توسط سازمان راه و ترابری دبی بطول سیزده کیلومتر در امتداد خیابان های شیخ راشد، المینا، الخلیج و قاهره کشیده شده است. این پروژه به فرمان محمد بن راشد نخست وزیر و حاکم دبی برای تکمیل پروژه های جاده ای مرتبط با کوریدور الشندغه انجام می شود.

رئیس هیات مدیره سازمان راه و ترابری گفت: این پل های جدید باعث دسترسی به جزایر دیره از تقاطع خیابان های ابوبکر الصدیق می شوند. این پل ها 2571 متر طول و ظرفیت 20700 خودرو در ساعت را دارند.

این تقاطع شامل پل های متعدد است که از یک پل دو لاینه بطول 472 متر روی خیابان الخلیج شروع می شود و به سمت شمال و جزایر دیره می رود و ظرفیت 3000 خودرو در ساعت را دارد.

دومین پل، پلی سه لاینه است که 503 متر طول دارد و از تونل الشندغه یه سمت جزایر دیره می رود و ظرفیت 4500 خودرو در ساعت را داراست.

سومین پل سه لاینه بوده و 647 متر طول دارد و از جزایر دیره به خیابان الخلیج می رود و ظرفیت 3000 خودرو در ساعت را دارد.

چهارمین پل 6 لاین و 362 متر طول دارد و به جاده های داخلی جزایر دیره متصل می شود و ظرفیت 7200 خودرو را در ساعت دارد.

پنجمین پل دو لاینه بوده و 587 متر طول و ظرفیت 3000 خودرو در ساعت را داراست.

طراحی این پل ها روز خیابان الخلیح اجازه می دهد بتوان دو پل دیگر نیز به سمت ابوبکر الصدیق ساخت.