اعلام رسته‌های جدید کسب و کارهای آسیب‌دیده از بیماری کرونا

29 تیر 1399 308 بازدید

بانک مرکزی رسته‌های جدید کسب و کارهای آسیب‌دیده از بیماری کرونا را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ بانک مرکزی پیرو بخشنامه‌های  پیشین در خصوص اعلام فهرست رسته‌های کسب و کارهای آسیب‌دیده از بیماری  کرونا فهرست جدید این کسب و کارها را اعلام کرد که بر این اساس مهدهای کودک  خصوصی و شرکت‌های مرتبط با خدمات نمایشگاهی مشمول نیز در بخشنامه جدید  مشمول دریافت این تسهیلات شدند.

براساس این بخشنامه مهدهای کودک‌ غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی  کشور به عنوان کسب و کارهای واجد شرایط بهره‌مندی از امتیاز تنفس سه ماهه  پرداخت اقساط بانکی، تحت شمول رسته «مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشـی»  تشـخیص داده شد.

همچنین با تسری تمامی حمایت‌ها و تسهیلات مصوب رسته‌های شدیداً  آسیب‌دیده در کشور به بنگاه‌های فعال در همـین رسته‌ها در مناطق آزاد  تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی موافقت شد.

بر همین اساس شرکت‌های مرتبط با خدمات نمایشگاهی در کشور مشتمل بر  دارندگان سایت‌های نمایشگاهی و مجریان برگـزاری نمایشگاه‌ها (دستگاه مرجع  تشخیص بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت  است) به فهرست فعالیت‌ها و کسب و کارهای به شدت آسیب‌دیده از بیماری کرونا  صرفاً جهت امکان بهره‌مندی از تسـهیلات مربوط به «دستورالعمل پرداخت  تسهیلات به واحدهای کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا» اضافه شد.

بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که تسهیلات اعطایی صرفاً شامل بخش‌های غیردولتی خواهد بود.