اطلاعیه

24 شهریور 1402 358 بازدید

پیرو برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک،به استحضار می رساند:
پس از ارائه و تایید گزارشات هیئت مدیره ،  روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیر‌الانتشار انتخاب شد و آقای عزت الله محمدپور  به سمت  بازرس اصلی انتخاب شدند، مبلغ ورودیه اتاق به ۵ میلیون تومان افزایش و حق عضویت سالیانه اتاق مشترک ۳ میلیون تومان تعیین گردید.