اطلاعیه شرکت در مجمع اتاق بازرگانی ایران و امارات

مجمع 05 تیر 1401 187 بازدید

روز چهارشنبه؛22تیرماه راس ساعت 10 صبح مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در محل اتاق ایران امارات واقع در خیابان طالقانی،خیابان شهید موسوی(فرصت) شماره 175 تشکل می شود.

همراه داشتن کارت عضویت و كارت بازرگاني معتبر الزامی است.