ارزیابی مستمر و نظارت بر نمایشگاه‌های تجاری- صنعتی

24 اردیبهشت 1399 353 بازدید

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شرایط خاص صنعت نمایشگاهی با توجه به شیوع ویروس کرونا و توقف بسیاری از فعالیت‌های نمایشگاهی، برنامه‌ریزی جهت استفاده از فرصت پساکرونا جهت برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و همچنین مشارکت در نمایشگاه‌های خارجی را از مهم‌ترین وظایف کارگروه نظارت و ارزیابی رویدادهای تجاری دانست.


به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، حمید زادبوم در حاشیه نشست کارگروه نظارت و ارزیابی رویدادهای تجاری با تاکید بر استفاده از نظرات اتحادیه‌های صادراتی و سازمان‌های دولتی و استفاده از تجربیات ایشان در این مسیر، تعیین ساز و کار مشارکت نهادهای فوق‌الذکر در سیاست‌گذاری نمایشگاه‌های تجاری و صنعتی داخلی و خارجی را حائز اهمیت توصیف کرد.

وی با اشاره به درخواست‌های متعدد جهت صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها در داخل و خارج از کشور، مهم‌ترین شاخص و مولفه موافقت یا عدم موافقت با برگزاری یک نمایشگاه را نظارت و ارزیابی بر مبنای مطالعات کارشناسی و مدل‌های علمی دانست و خواستار ارائه طرح نظارت بر نمایشگاه‌ها توسط کارگروه نظارت و ارزیابی رویدادها به ویژه نمایشگاه‌ها شد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان بر استفاده از نظرات کارشناسی نیروهای درون و برون‌سازمانی جهت تصمیم‌گیری‌های کارشناسی تاکید کرد./سازمان توسعه تجارت ایران