ارتباطات اقتصادی ایران و امارات مثبت است

31 تیر 1399 317 بازدید

رییس اداره امور قطر و امارات وزارت امورخارجه با اشاره به ارتباطات مثبت  اقتصادی ایران و امارات، گفت: در حال بازسازی روابط سیاسی دو کشور هستیم.


به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ احسان حیدری پور در نشست میز کالا- کشوری امارات از کاهش سطح روابط ایران و امارات در حد کاردار از سال ۹۴ خبر داد و گفت: در حال رایزنی برای افزایش ارتباطات هستیم و نتایجی نیز حاصل شده و در این راستا مقرر شد تا روابط بین دو کشور بازسازی شود.
وی با اشاره به اینکه کشور امارات متحده عربی در میان کشورهای خلیج فارس منحصربه‌فرد است، عنوان کرد: این کشور همیشه روابط اقتصادی و سیاسی خود را از هم جدا کرده است.
به گفته حیدری پور، ارتباط ایران با کشور قطر علیرغم روابط سیاسی مناسب انتظارات اقتصادی ایران را برآورده نکرده است؛ این در حالی است که همیشه ارتباط اقتصادی ایران با امارات به صورت طبیعی پیشرفته است.