اختیارات جدید وزارت صمت برای ترخیص کالا

08 شهریور 1399 316 بازدید

بر اساس مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار با توجه به محدودیت‌های ارزی و تاثیر آن بر فرایندهای ترخیص از صدور سوئیفت و انتقال ارز، واردکنندگان موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به خروج کالا از بنادر اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ بر اساس مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار و با توجه به محدودیت‌های ارزی و تاثیر آن بر فرآیندهای ترخیص از صدور سوئیفت و انتقال ارز، واردکنندگان موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز، نسبت به خروج کالا از بنادر اقدام نمایند.

مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، مصوبات ستاد تنظیم بازار را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده که بر این اساس، حسب اختیارات وزارت صمت مقرر گردید، با توجه به محدودیت‌های ارزی و تاثیر آن بر فرآیندهای ترخیص از صدور سوئیفت و انتقال ارز، واردکنندگان موظف باشند حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به خروج کالا از بنادر اقدام نمایند.

منبع:ایلنا